Kontakt

TWIN SERVICE s.r.o.

Marek Kundravý – majiteľ

Mobil: 0905 38 5410

Mail: mkundravy@gmail.com 

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom Registri okr.Súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č 27876/P

IČO: 47130318

DIČ: 2023762939

 

Bankové spojenie: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Č.účtu: 5041165680/0900

IBAN: SK 26 0900 0000 0050 4116 5680

SWIFT: GIBASKBX


Lucia Demčáková

Vedúca sekcie Voda Kanál Kúrenie Kúpelňa

Mobil: +421 918 542 052

Mail: obchod@twinservice.sk